تغییر درد دارد ...

مدرسه تحول فردی برگزار میکند: دومین دوره تحول ذهنی اگر یک بار برای همیشه زحمت و درد̗ تغییر «درونی» را به جان بخرید، صاحب شادی ای خواهید شد که جزئی از وجود شماست و هیچ اتفاق بیرونی نمی تواند آن را از شما بگیرد.

 لطفا این ویدئو را تماشا کنید :‌ دومین دوره تحول ذهنی

/ 0 نظر / 12 بازدید