کتاب الکترونیک: نشانیِ بهشت

آیا تا به حال به این پرسش اندیشیده‌اید که «بهشت ما کجاست؟»

بهشت به راستی باید جایی زیبا و خنک و مطبوع باشد. جایی که نعمات و لذایذ مادی و معنوی اش آرزوی دیرینه بشر بوده است.

اما به راستی این بهشت کجاست؟

اگر این بهشت چنین دلربا بود پس آدم (ع) چگونه دلش آمد از آنجا هجرت کند؟

او به دنبال کدام بهشت بود که آنچه تقدیرش کرده بودند، نپذیرفت و تن به لذتِ بی غیرت و بی همت نداد؟

محمود پیرحیاتی در کتاب «نشانی بهشت»، به این پرسش‌ها پرداخته و راهکارهای عملی برای یافتن دوبارهٔ بهشت را ارائه کرده است.

خرید کتاب نشانی بهشت از محمود پیرحیاتی


/ 0 نظر / 5 بازدید