کتاب فقط آویزان خودت شو!

همه ما انسانها در زندگی مان تغییراتی را تجربه می‌کنیم. این تغییر گاه در جهت رشد، تعالی و شکوفایی ماست و گاه در جهت عکس آن.

نیاز به تحول و تغییر در تمام شئونات زندگی ما انسانها امری تردید ناپذیر است. تحولی که گاه بنیادی و همه جانبه باید عرصه تفکر و روح و روان و جسم ما را دگرگون سازد. این تحول قطعاً از رهگذر ذهن و فکر انسان است که می‌تواند زمینه ساز انقلابی در روح و روان باشد وبدین شکل از انسان شکل‌ دیگری بیافریند.

ما در اجتماع و در بسیاری از موارد به جای آنکه آویزانِ گفتار، رفتار، برنامه ریزی و اهداف خودمان شویم، آویزانِ دیگران می‌شویم. این کتاب از رهگذر آموزهایی ساده در پی آنست که با درگیر کردن مخاطب با خودش به او یادآوری نماید که تا انسان آویزان رفتار و گفتار خودش نشود راه به جایی نخواهد بُرد.

پیام اصلی این کتاب که نام کتاب را نیز بر خود حمل می‌کند یعنی عبارتِ: «فقط آویزان خودت شو» کنایه‌‌ای است به این مضمون که تا از ذهن، فکر، رفتار و گفتار خودت مراقبت نکنی و تا در راه اصلاح خودت گام برنداری، موفقیت، ثروت و شادی حقیقی را درک نخواهی کرد.

این کتاب داستانی است برای تبدیل شدن آدمی به انسانی از جنس نور، شادی و رهایی. انسانی که فقط آویزان خودش بشود.


دانلود کتاب فقط آویزان خودت شو!


/ 1 نظر / 93 بازدید
asmabadalijat

لطفا از وبلاگ حمایت کنید 🙇🏻‍♀️💟